• راه اندازی مراکز شیراز و تبریز
    نقطه ای برای تبادل ترافیک محلی و تولید محتوا کنندگان
ASN14
پورت ها112
بیشینه مصرف (Gb/s)5.30
مصرف فعلی (Gb/s)0.01
ظرفیت (Gb/s)256
وضعیت مراکز:
۴ عضو جدید مرکز